Partners

Treehousetribe

Jorik
Jeditah en Kai

Jorik en Kai zijn beide oprichters van Treehouse Tribe. Voor het Lab hebben zij de handen ineengeslagen met Je- ditah om een duurzame samenwerking aan te gaan. Het Lab strijkt neer in de speelse ontmoetingsruimte in Treehouse Tribe, op het kruispunt van Overhoeks en de Van der Pek- buurt. We zijn hier letterlijk de verbinding tussen de twee buurten. In ons ideale scenario breiden we het Mama Louise Lab steeds meer uit en vormt het een permanent onderdeel van Treehouse Tribe. Een plek waar je in co-creatie aan je dromen werkt,

Oranjefonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.